Førstehjelpskurs for barnehageansatte - BedriftsinterntKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Etter avtale

Førstehjelpkurs som er spesielt tilrettelagt for ansatte i barnehager. Kurset omhandler de emner som norske myndigheter krever spesialkompetanse hos barnehagepersonell.

Kurset har spesielt fokus på førstehjelp for barn og de skader og sykdommer barn er mest utsatt for. Dette omfatter blant annet:

• Vurdering av skader
• Stans av blødninger
• Akutte hjertelidelser
• Tiltak ved stort blodtap
• Hjerte – og lungeredning
• Sikring av frie luftveier
• Fjerning av fremmedlegemer
• Førstehjelp i hverdagen


Kursinnholdet kan skreddersys hver enkelt barnehage basert på den enkelte barnehages situasjon og behov.

Kurset er tilrettelagt på en interessant og pedagogisk korrekt måte, og kan avholdes på dagtid, eller på kveldstid etter behov. Kurset kan holdes i deres barnehage eller i våre kurslokaler.

Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: Ta kontakt for uforpliktende tilbud. Tilbudet inkluderer utstedelse av kursbevis. Kurset tilbys som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Vis flere tilsvarende kurs: