Førstehjelpskurs - Før du begynner å øvelseskjøreKursarrangør: Positiv Trafikkskole
Sted: På baksiden av REMA 1000-bygget på Wergeland
          Hordaland, Bergen
Kursadresse: Fageråsveien 2, 5067 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 14:00 - 17:00 eller 16:00 - 19:00
Varighet: 3 timer
Pris: 950

Vi tilbyr førstehjelpskurs. Elevene får grunnleggende forståelse av det å ferdes i trafikk før de begynner å øvningskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere.

Innhold:
Kurset legger vekt på risikoforståelse, samspill og sikkert ferdsel i trafikken. Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell, kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested og kunne vurdere skadeomfang og øve på praktiske førstehjelp.

Kurset omfatter følgende:
• Opptreden på skadestedet
• Frie luftveier
• Førstehjelp ved bevisstløse pasienter
• Blødninger, hjelmavtrekk og praktisk øvelse
• Grunnleggende forståelse av førstehjelp
• Risikoforståelse, samspill og sikkert ferdsel i trafikken

Målgruppe for kurset:
For deg som har gjennomført trafikalt grunnkurs som online nettkurs, eller er over 25 år og kun trenger førstehjelpskurs.

Kursmateriell:
Kle deg varmt da vi er utendørs ca 45 min