Forstå ditt regnskap, grunnlaget for god økonomi - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.000

Vi tilbyr kurs i forstå ditt regnskap - grunnlaget for god økonomi som nettkurs. Kurset er laget for deg som ønsker en grunnleggende innføring i regnskapets verden. Kurset er laget på en slik måte at begrepene i regnskapet forklares på en best mulig pedagogisk måte.

Kurset bruker grafikk og animasjoner for å illustrere sammenhenger på en best mulig måte. Målsetningen er at du etter å ha gjennomført kurset skal være i stand til å se sammenhenger i et regnskap og kunne forstå ditt regnskap.

Innhold
• Hva er et regnskap og hvordan er det bygd opp
• Sentrale begreper og nøkkeltall
• Periodisering av inntekter og kostnader
• Vedlikehold og påkostninger
• Avskrivninger
• Budsjettering
• Likviditet
• Ukurans og beholdningsdokumentasjon
• Dokumentasjon av omsetning
• Rapportering
• Kritiske vurderingsposter i regnskapet
• Alminnelige feilkilder i regnskapspresentasjonen

Gjennomføring
Streamet forelesning - nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Annet 2 timer

Revisor:
• Annet 2 timer

Målgruppe for kurset

Kurset passer godt for deg som er i en rolle hvor det er nødvendig å ha kunnskap om økonomi og regnskap, enten du er medlem av et styre, arbeider for deg selv, eller er i en posisjon hvor du gjør en bedre jobb dersom du har kunnskap om regnskapets oppbygging. Kurset passer også godt for deg som er ny i regnskapbransjen eller som ønsker å få mer kunnskap om temaet. Jobber du i et regnskapsbyrå mot nye kunder så kan kurset også brukes som en informasjonsvideo som forklarer nye kunder hva som kreves for å levere gode regnskapstjenester.