Forskrift om maskiner, maskiners elektriske utrustning -bedrifterKursarrangør: Omega Holtan AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Maskiner blir installert i nær sagt alle elektriske anlegg i dag. Eksempelvis nevnes ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, maskiner i landbruket som elevatorer, kornskruer, korntørkeanlegg samt produksjonsutstyr i industrien.

Innhold:
Vi ser stadig at slikt utstyr blir planlagt, montert og samsvars-erklært etter FEL og NEK 400 selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner. Kurset tar for seg regelverk som gjelder for maskiner som maskindirektiv, Forskrift om maskiner og NEK EN 60 204-1 Maskiners elektriske utrustning, samt grensesnitt mellom ulike regelverk.

Utdrag av kursinnhold:

Elektrisk utstyr i maskiner, hvor sentrale temaer vil være:
• EU-direktiver, forskrifter og normer
• Forskrift om maskiner av 29.12.2009
• Hva er en maskin
• Grensesnitt mellom elektrisk installasjon og maskin
• Ansvarsforhold og grensesnitt for ansvar
• NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet, maskiners elektriske utrustning
• Krav til samsvarserklæring og dokumentasjon
• Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
• Krav til kvalifikasjoner

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikere og automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere, rådgivende entreprenører elektro og VVS, ventilasjons- og kuldeentreprenører, tavlebyggere, maskinprodusenter og leverandører samt brukere og mottakere av maskiner.

Vis flere tilsvarende kurs: