Forretningsetikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i forretningsetikk som nettkurs. Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte. Kurset vil gi deg innsikt i relevante etiske problemstillinger og trening i å håndtere dem profesjonelt.

Beskrivelse
Hva bør gjøres når rett står mot rett? Hvordan ivareta omdømmet når den faglig sett beste løsningen blir møtt med kritikk? Bør du engasjere deg dersom kunden er i ferd med å ta en dårlig beslutning? Mennesker i arbeid møter stadig etiske utfordringer. Dette kurset gjør deg godt forberedt til å håndtere utfordringene og finne gode løsninger. Praktisk etikkompetanse er viktig for ledere, så vel som medarbeidere, i både privat og offentlig sektor.

Forretningsetikk består av følgende emner:
• Hva etikk dreier seg om
• Begrunnelseskravet
• Etiske teorier
• Deskriptiv etikk
• Etikkarbeid i virksomheten
• Etikk i vår tid

Læringsmål:
Emne gir deg kunnskap om etisk teori, faktorer som påvirker etiske beslutninger i bedrifter, etiske problemstillinger i relasjonen mellom bedriften og ulike interessentgrupper, særlig kunder, og verktøyer for å analysere etiske dilemmaer.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer

Vis flere tilsvarende kurs: