Forkurs i norsk for språklige minoriteter med ASK video -nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 30 timer
Pris: 4.900

Vi tilbyr forkurs i norsk for språklige minoriteter med ASK videoundervisning som nettkurs. Norsk grammatikk kan være utfordrende å lære seg og begrepene er ikke alltid like lett å forstå. ASK har derfor laget videoforelesninger som legger stor vekt på å visualisere fagstoffet.

Innhold:
Grammatikk er byggesteinene i språket vårt og viktig i all kommunikasjon. Med bilder og animasjoner forklarer ASK sine lærere deg grunnleggende grammatikk på norsk, på en spennende måte som gjør det enklere å forstå. Til hver forelesning følger oppsummeringer og tankekart som hjelper deg å holde oversikt.

I løpet av kurset får du videoforelesninger på følgende ordklasser og tema:
• Substantiv
• Adjektiv
• Verb
• Adverb
• Setningsbygging og tekstbinding

Målgruppe for kurset:
Forkurset er ment som et tilleggskurs for språklige minoriteter som tar norsk i VGS.