Foredrag om selvfølelseKursarrangør: Diameta
Sted: Hele landet, Ta kontakt
          
Type:Event / Arrangement
Foredrag
Varighet: 2 timer
Pris: 4.000

Diameta tilbyr foredrag i hele landet for barn, ungdom eller gjennom FAU for foreldre.

Temaer vi er innom:
• Hva er selvfølelse – hva er selvtillit
• Hvorfor er selvfølelse viktig?
• Hvorfor er selvfølelse viktig for læring?
• Hva er ødeleggende for selvfølelsen?
• Hva gir næring til selvfølelsen?
• Hvordan kan foreldre hjelpe barnet sitt å bygge en god selvfølelse? (for foreldre)

Foredraget vil vare ca. 75 – 90 minutter inkludert spørsmål/diskusjon. Våre foredragsholdere har et brennende engasjement for å styrke selvfølelse hos barn, ungdom og voksne mennesker. I tillegg må reiseutgifter og eventuell kost dekkes (for kjøregodtgjørelse gjelder Statens satser, 4,10 kr/km). Ved avbestilling: Ingen kostnad ved avbestilling inntil én måned før, halv pris inntil 14 dager før, og full pris ved avbestilling de siste 14 dagene.

Målgruppe for kurset

Foreldre og ansatte i skoler og barnehager

Vis flere tilsvarende kurs: