Forebygge konflikter og konflikthåndtering - bedriftsinterntKursarrangør: Stamina
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr dagskurs innen forebygging og håndtering av konflikter og mobbing på arbeidsplassen. Kurset viser gjennom praktiske eksempler og begrep hvor grensene går, hva vi må tåle samt hva vi ikke kan gjøre eller si. Kurset inneholder også eksempler fra reelle bedrifter.

Innhold:
Målet er å skape gode ledere og kompetente ressurspersoner (HR, HMS og verneombud) som sammen sikrer en god og korrekt personalhåndtering i konflikter. En destruktiv konflikt har samme effekt som ringer i vann, den påvirker både de involverte i konflikten, deres støttespillere, det øvrige arbeidsmiljøet og i ytterste konsekvens: lønnsomheten og fokus på virksomhetens beste.

Derfor er det viktig å vite hva som må gjøres for å håndtere konflikter på en trygg og forutsigbar måte. Motiverte medarbeidere er gull verdt for arbeidsmiljøet og virksomhetens lønnsomhet. Kurset viser igjennom case, praktiske eksempler og begrep hvor grensene går. Hva må vi tåle, hva kan vi ikke gjøre eller si.

Aktuelle undervisningstema:
Kurset gir oversikt over hvilke lover og regler som regulerer arbeidsmiljøet i virksomheter.
• Arbeidsgivers ansvar, rettigheter og plikter
• Ansattes ansvar, rettigheter og plikter
• Rolleavklaringer
• Konflikter, mobbing og trakassering
• Psykologiske faktorer (konflikthåndtering)
• Konflikt som prosess
• Stress og belastning
• Konfliktforståelse
• Hvordan kan du bidra til å forebygge og håndtere uheldige forhold og hendelser

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Arbeidsgivere og ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR- og HMS-personell og medarbeidere.