Forebygge digital vold og ulovlig bildedeling - Bedrift./gruppeKursarrangør: Stiftelsen Tryggere
Sted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: Kurs 4 - 6 timer eller foredrag 1 -2 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs eller foredrag for bedrifter og grupper. Årlig møter Stiftelsen Tryggere barn, ungdom og voksne på skoler, ungdomsklubben eller andre arenaer. Vi holder foredrag og gjennomfører tiltak for blant annet å forebygge digital vold og ulovlig bildedeling.

Vi har snakket med mange barn og unge, både de som har vært utsatt for krenkelser via digitale medier og de som har utøvd dette. Ofte vet verken den utsatte eller den som utøver at det er snakk om digital vold eller straffbare handlinger.

Gjennom våre forebyggende tiltak har vi erfart hva som kan være nyttige verktøy for å forebygge digitale krenkelser og styrke nettvett. Vi har også erfart hvordan vi kan ivareta de som har egenerfaring med denne formen for vold.

Målgruppe:
Kurset er i første rekke deg som jobber med barn og unge, som f.eks. lærer eller ansatt i skolen, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon eller ledere i frivillig organisasjon. Imidlertid passer kurset også godt for deg som er forelder og som ønsker å vite mer om tematikken.

Målsetting med kurset er to-delt:
• At du skal bli bevisst hva digital vold og ulovlig bildedeling er
• At du skal få innspill og verktøy til hvordan du kan forebygge dette på din arbeidsplass og arena

Innhold på kurset om å forebygge digital vold og ulovlig bildedeling:
• Hva er vold, krenkelser og overgrep via digitale medier?
• Hva sier loven om deling av bilder eller film?
• Hvor stort er omfanget av dette?
• Mulige konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digitale krenkelser
• Hvordan forebygge gjennom å øke ungdoms bevissthet
• Hvordan ivareta ungdom med egenhistorikk

Arbeidsform:
Oppgaver og arbeid i smågrupper. Diskusjoner i plenum. Stor grad av egenaktivitet.

Vis flere tilsvarende kurs: