Fordypning livsmestring for pedagogerKursarrangør: Pedagogskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 5.900

Ville du hatt nytte av verktøy for å motivere deg selv og andre, og til å se løsninger i motgang? Skulle du ønske at du taklet utfordringer bedre, som ytre press og vanskelige relasjoner? Våre livsmestringskurs tar for seg dette - og mye mer!

Hva inneholder kurset
1. Selvledelse:

• Selvtillit og Selvfølelse
• Tilstandsledelse
• Vaner og valg
• Mindset/Tankesett
• Hva er endring?
• Motivasjon og engasjement
• Å koble seg på og koble seg av

2. Indre Kommunikasjon:
• Selvsnakk
• Tankesurr/tankekjør/
• Grubling
• Tankefeller
• Hel ved, hvordan kan jeg stå tryggere i meg selv sammen med andre
• Fokus og forberedelser (hvordan unngå å grue seg til foreldremøter osv)

3. Kommunikasjon til og med andre:
• Å virkelig lytte med alle sansene
• Kunsten å overbevise andre
• Stille gode spørsmål for å forstå, motivere og lede
• Stemmebruk, er det så viktig?
• Hvordan tune seg inn på andre
• Forstå forskjellighet
• Presentasjonsteknikk
• Stressmestring
• Hva er stress
• Symptomer og årsaker
• Sortering og prioritering
• Stressmestringsteknikker
• Påfyll og balanse

Hva gir dette kurset?
Tanketrening:

• Du lærer å ta ansvar for egne følelser, tanker, adferd og kommunikasjon
• Trene mentalt for å holde riktig fokus
• Å forstå egne ubevisste tillærte programmer (tankemønstre) som styrer hvordan du oppfatter deg selv, rollene dine, andre mennesker, din egen historie og verden rundt deg, slik at du kan opparbeide mer fleksibilitet.
• Økt fleksibilitet i måten du håndterer endringer, utfordringer og andre mennesker på, en følelse av større valgfrihet i hvordan du vil respondere på det som skjer deg.

Motivasjonstrening:
• Du lærer å kartlegge hva som driver deg og hvordan bruke dette som egen drivkraft i med- og motgang.
• Gevinst: Evnen til å opprettholde motivasjon over tid også når hverdagen blir kaotisk og slitsom.

Atferdstrening:
• Du lærer å fylle gapet mellom tanke og handling for å skape resultater.
• Du får verktøy til å etablere nye, varige vaner.
• Du vil forstå essensen i endringsarbeid, og lære hvorfor så mange ikke får det til - og hva som skal til for å skape varige endringer som ikke krever all din viljestyrke.
• Gevinst: Evne til å gjøre de små justeringene på riktig måte, slik at de gir den ønskede effekten på egen helse.

Kursleder:
Kristin Klæboe er adjunkt med mange års erfaring i skolen, og er fortsatt innom og tar vikartimer fordi hun elsker det. Hun er i tillegg utdannet coach og sertifisert gjennom Den Norske Coachforening. Å ha "kjent det på kroppen" gir henne en unik forståelse for hvor skoen trykker når hun kurser og coacher pedagogisk personale. Du er i trygge hender!

Kristin Klæboe er pedagog, og har vært det i over 20 år. Hun var ferdig med lærerskolen i Kristiansand i 1997 og har mange flotte år på alle ti trinn i grunnskolen - både i Kristiansand, Oslo og Bærum. Kristin trives utrolig godt sammen med elevene, og er veldig glad i å undervise. Det er en viktig motivasjon og drivkraft for henne å få jobbe med mennesker, og å støtte dem i egen vekst og utvikling.

Målgruppe:
Dette kurset er et kurs for utvikling og styrking av pedagoger. Hensikten er å gi påfyll mentalt og emosjonelt, inspirasjon og teknikker for selvledelse som vil opprettholde og heve motivasjonen for å bli i pedagogyrket. Det er også påfyll for at den enkelte skal kunne lede seg selv bedre i hverdagen og bruke mindre energi og krefter på det som tapper og dermed få en mer bærekraftig hverdag.

Krav til forkunnskap:
Det er ingen formelle krav til forhåndskunnskaper. Det viktigste kriteriet for å delta er et ønske om få en bedre arbeidshverdag og en nysgjerrighet på hvordan du selv kan påvirke dette.