Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendomKursarrangør: Senter for Eiendomsfag
Sted: Senter for eiendomsfag
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Klingenberggata 4, 0161 Oslo (kart)
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 09:00-16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 8.500
Neste kurs: 23.01.2020 | Vis alle kursdatoer

Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Programinnhold:
• Ulike kontraktsformer i husleieretten, herunder bruk av standardkontrakter
• Oppsigelse og heving av leiekontrakt
• Tilbakelevering: Forsinkelse, mangler, krav, visning
• Fornyelse, forlengelse og opsjoner
• Felleskostnader
• Sikkerhetsstillelse og garanti
• Merverdiavgift
• Leietakers betalingsproblemer, leietakers konkurs og boets rettigheter
• Utleiers adgang til leieobjektet
• Fremleie og overdragelse
• Leieregulering
• Praktiske oppgaver

Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter.

Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, under praktisk ledelse av advokat og partner Jacob Solheim. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vært med på å utarbeide bransjestandarden innen utleiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Målgruppe for kurset

Målgruppene for kurset er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er velegnet både for privat og offentlig sektor.