Fordypelsesretrett i Acem-meditasjonSted: Halvorsbøle, Hadeland
          Oppland, Jevnaker
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 uke
Pris: 7.800

En fordypelsesretrett gir deg anledning til å erfare full effekt av Acem-meditasjon. Lange timer med stillhet og prosessorienterte veiledningsgrupper legger grunnen for vidtrekkende forandringer i meditasjonsprosess og dagligliv.

Fordypelsesretretten passer for Acem-mediterende som allerede har erfaring med lange meditasjoner, og som vil praktisere meditasjoner over sekstimersgrensen.


Lange meditasjoner:
Fordypelsesretretten gir deg mulighet til å langmeditere minst seks timer daglig. Retretten fokuserer på hvordan du kan styrke din meditasjon. Kursprogrammet tar sikte på å stimulere dypere meditative prosesser.

Veiledningsgrupper:
Den lange stillheten følges hver dag av prosessorienterte veiledningsgrupper ledet av erfarne veiledere. Hensikten er å maksimere utbytte av de lange meditasjonene.

Seminarer:
Kveldsseminarene dekker ulike meditative og eksistensielle temaer, særlig spørsmål som følger av langmeditasjonene.

Walk & talk:
Det er satt av rikelig tid for turer i de vakre omgivelsene. Noe av turtiden kombineres med diskusjoner med en turpartner om temaer og spørsmål fra din meditasjon.

Yoga:
Daglige økter med Acem-yoga har en forfriskende effekt og gjør det lettere å gå inn i langmeditasjon.

Målgruppe for kurset

Hvem kan delta?

Forutsetning for på delta på fordypelsesretrett i Acem-meditasjon er at du praktiserer metoden regelmessig, har deltatt på minst 20 timer med langmeditasjoner over tretimers-grensen siste tre år (tilsvarer én ukes ordinær retrett) og er innstilt på å delta på hele retretten fra begynnelse til slutt.

Vis flere tilsvarende kurs: