Fordringer og varelager i årsoppgjøret - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 700

Vi tilbyr kurs i fordringer og varelager i årsoppgjøret som nettkurs. Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for fordringer og varelager. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt på disse postene i regnskapet.

Innhold:
Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av ligningspapirer vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter en praktisk case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk.

Agenda:
• Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld
• Midlertidige forskjeller - ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster
• Skattekostnad
• Noter
• Case

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 0,5 time
• S/A 0,5 time

Revisor:
• Skatt 0,5 time
• Regn 0,5 time

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot autoriserte regnskapsførere, revisorer, advokater, saksbehandlere fra skatteetaten og andre som utfører årsoppgjørsarbeid eller har interesse for temaet.

Vis flere tilsvarende kurs: