Folkeskikk og uskikk på jobbenKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Airport hotel Værnes
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.650

Formålet er å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for utvikling for den enkelte og at mulig nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærminger kolleger i mellom, ledere i mellom eller mellom leder og medarbeidere.

Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere? Folkeskikk og uskikk på jobben er et kurs basert på psykolog Jan Atle Andersen sine teorier og ideer, med kursholder Øyvind Tingstad. Tidligere kurs har fått meget gode tilbakemeldinger, og ikke minst resultert i mange internkurs på temaet!


Kursinnhold:
Kommunikasjonsmønstre er en sentral del av arbeidsplassens kultur, og grunnleggende i alt samarbeid.

Her skal vi lære de grunnleggende kommunikasjonsreglene:
• Jeg har rett til å vise følelser
• Jeg snakker for meg selv
• Jeg snakker med - ikke om
• Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret
• Jeg har rett til å si nei
• Jeg unngår formuleringen ”jeg føler at…”
• Jeg ansvarer for meg selv
• Jeg praktiserer diskresjon
• Jeg er her og nå
• Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter
• Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere
• Jeg unngår å bruke anonyme ”ytre kilder”
• Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar
• Jeg holder meg utenfor andres konflikter
• Jeg har rett til å feile


Foreleser: Johan Peter Øren

Johan Peter Øren er kompetanserådgiver i Fagakademiet Region Vest. Han er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i sykepleiepedagogikk og klinisk spesialist i bedriftssykepleie. Dessuten tilleggsutdanning fra BI i kompetansestyring, kompetanseøkonomi, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse.

Praksis som sykepleier / ledende sykepleier, høgskolelærer / inspektør / kst. rektor, adm. leder / klinisk spesialist i bedriftssykepleie, sensor og timelærer i helsefag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, sensor Universitetet i Tromsø, daglig leder i KommuneKonsult A/S.

Målgruppe for kurset

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er interesserte i å etablere og opprettholde gode kommunikasjonsmønstre, en god organisasjonskultur og et høyt trivselsnivå, og derved oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteyting.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kaffe / te og lunsj