Flerkulturell kommunikasjon - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 timer
Pris: 1.190

Vi tilbyr nettkurs om flerkulturell kommunikasjon. Hvordan kan vi møte nye familier med ulike kulturelle bakgrunner på en god måte? Hva kan vi gjøre for å skape en felles plattform og forståelse, slik at vi sammen kan jobbe for barnets beste?

Innhold:
Dette kurset har fokus på hvordan vi kan bygge bro mellom hjemmet og barnehagen / SFO / AKS / skolen ved å skape rom for anerkjennelse og trygghet, noe som vil være positivt for barnas trivsel og muligheter til læring. Hvordan møter vi egentlig ulikheter? Her presenteres førstehåndserfaringer i hvordan det kan oppfattes å være helt ny i et nytt land, og ulike syn på hvordan vi kan møte ulikhet.

Agenda:
• Hva er kultur og kommunikasjon
• Hva er det egentlig som er ulikt
• Hvordan kan vi legge til rette for økt foreldredeltakelse
• Hvordan kan graden av flerkulturell forståelse påvirke barns kognitive utvikling
• Hvordan kan vi arbeide med foreldre for å skape et godt samarbeid
• Om ulike verdier - felles forståelse - refleksjon - rom for deltakelse for alle

Kursholdere: Linn Evy Iversen og Zabiullah Hemat

Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring.

Zabiullah Hemat studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han kom til Norge som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan som 14 åring, og har fortalt om flukten sin fra Afghanistan til Norge ved flere videregående skoler. Zabiullah har erfaring med utfordringer knyttet til det å være ny i et land, ikke kunne kodene og oppleve at kunnskaper og erfaringer ikke blir sett og ivaretatt. Han har nær kunnskap om hvor viktig det er å bli møtt på en anerkjennende og likeverdig måte. Zabiullah brenner for å synliggjøre utfordringer i hjemlandet, og for å kunne bidra til bedre livsvilkår, spesielt for unge mennesker i hjemlandet.

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og 1 - 4 klasse

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper