Fiskevelferdskurs for slakteripersonell - fjernundervisningKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 6 timer
Pris: 3.900

Opplæring i fiskevelferd skal gjennomføres av alle som jobber på på slakteri og skal ivareta fiskevelferd. Dette er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet. Kurset gjennomføres som fjernundervisning

Vår fjernundervisning må ikke forveksles med Skype, ulike webinar løsninger eller e-kurs. Dette er en fullblods løsning med interaksjon mellom kurselev og kursdeltaker som strømmes i full HD kvalitet fra et av våre studioer.

Detaljer
Fiskevelferd for slakteripersonell


Vi tilbyr nå godkjent fiskevelferdskurs for slakteripersonell

Kurset er ment for personell som skal oppholde seg på slakteri og skal ivareta fiskevelferd. Kompetansekravet gjelder personell som jobber med levende fisk på slakteri.

Fiskevelferd er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Fiskevelferd blir regulert igjennom en rekke forskrifter og lover. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet.

Å ivareta fiskens velferd krever kompetanse som beskrevet i Akvakulturdriftsforskriften og Matloven.

Forskrift om drift av akvakulturanlegg §5-6, 28

Lov om Matproduksjon og mattrygghet § 8.Opplæring og kompetanse

Kurset varer i 6 timer og består av teori og praktiske oppgaver. Disse temaene blir gjennomgått:

• Hva er dyrevelferd
• Fiskens biologi og fysiologi
• Lover og forskrifter
• Stress og håndtering
• Bedøving og avliving
• Velferdsindikatorer
• Eksamen

Kurset gjennomføres nettbasert, med vår instruktør live på din skjerm. Du tar kurset på egen PC eller i møterom med godt videoromsoppsett. Underveis blir det gitt oppgaver som skal besvares fortløpende. Kurset avsluttes med eksamen og kompetansebevis utstedes ved bestått eksamen. Beviset er gyldig i fem år.

Kurset er for alle over 16 år som skal utføre selvstendig arbeid på brønnbåt. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Oppsatte kursdatoer passer ikke alltid for alle. Vi er fleksible, så kontakt oss gjerne med din forespørsel. Vi holder også bedriftsinterne kurs i fiskevelferd. Be om informasjon og pristilbud!