Fiskevelferd – Repetisjon grunnkurs - Elearning



Kursarrangør: Ask Safety AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: Estimert tid på e-læringen er 2.5 timer.
Pris: 1.900

Vi tilbyr Fiskevelferd – Repetisjon grunnkurs - Elearning. Du som tar dette kurset har tidligere tatt grunnkurs i fiskevelferd eller har annen tilsvarende fiskevelferdsmessig kompetanse, og du har nå behov for å repetere fagkunnskap om fiskens velferd.

Målgruppe:
For personell som arbeider på oppdrettsanlegg, på slakteri og med transport av fisk.

Innhold:
De som har tillatelse til å drive oppdrett har juridisk ansvar for at driften er forsvarlig med tanke på fiskehelse og fiskevelferd. Alle som jobber på oppdrettsanlegg, på slakteri og med transport av fisk skal blant annet kunne dokumentere at de har kompetanse innen fiskevelferd. Kurset skal oppdateres ved behov og minst hvert 5. år.

Innhold:
Dyrevelferd og oppdrett
Velferdsbehov og måling
Individbaserte velferdsindikatorer
Gruppebaserte velferdsindikatorer
Miljøbaserte velferdsindikatorer