Finance, undervisningsbasert - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Du følger undervisning som fastsatt i timeplanen
Varighet: 2 år deltid
Pris: 20.450

Vi tilbyr kurs i Finance, undervisningsbasert nettkurs. Finance gir deg en forståelse for prinsippene og de grunnleggende ideene bak finansanalyse.

Innhold:
Forskjellige investeringsprosjekter genererer forskjellige kontantstrømmer og forskjellige risikonivåer. Problemet er at bedriftene må velge blant konkurrerende alternativer med hensyn til hvor de skal bruke midlene, siden de vanligvis har begrenset tilgang på kapital. Finansielle verktøy gjør det mulig å redusere en forvirrende rekke av kontantstrømmer spredt over flere tidsperioder, til netto nåverdier som er enklere å sammenligne.

Disse verktøyene gjør det mulig å anvende økonomiske effektivitetsprinsipper på en streng måte. Finansielle konsepter kobler også selskapsdrift og kapitalmarkedene. Det er umulig å forstå aksjemarkedets atferd uten å ha en forståelse for prinsippene bak finansanalyse.

Finance består av følgende tema:
• Grunnleggende ideer, omfang og finansverktøy
• Grunnprinsippene ved et selskaps investeringsbeslutninger
• Inntjening, overskudd og kontantstrøm
• Investeringsbeslutninger som benytter et veid gjennomsnitt av kapitalkostnadene
• Beregning av kontantstrømmer for investeringsprosjekter
• Investeringsanalysens bruksområder
• Risiko og selskapenes investeringsbeslutninger
• Selskapenes utbyttepolitikk
• Selskapenes kapitalstruktur
• Driftskapitalstyring
• Internasjonal finansstyring
• Opsjoner, formidling, derivater og finansieringsteknikk

Samlinger / forelesninger:
Forelesningene gjennomføres i helgene i våre lokaler i Oslo. Det gjennomføres 2 eller 3 forelesningshelger pr. kurs, avhengig av kursets størrelse. Helgene er intensive med 8 timer både lørdag og søndag (kl 09 - 17). Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på engelsk.

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Finance

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Undervisning
• Elektronisk pensum
• Samlinger
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen