Ferie og feriepenger - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 180 dager
Pris: fra 1.750

Det er helt sentralt å ha god kjennskap til reglene om beregning av og utbetaling av feriepenger, samt hvilke rettigheter og forpliktelser ferieloven gir i forbindelse med feriefritid.

Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for beregning av og utbetaling av feriepenger, samt rett og plikt til avvikling av feriefritid

KURSINNHOLD
• Ferielovens ufravikelighet
• Hvem omfattes av loven
• Feriefritid
• Fastsetting og avvikling av ferie
• Normaltilfellene / unntak

• Feriepenger
• Feriepenger fra arbeidsgiver
• Feriepenger fra folketrygden
• Utbetaling av feriepenger

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot deg som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder