Feldenkraismetoden - individuelle timerKursarrangør: Oppmerksom Bevegelse
Sted: Sagene samfunnshus
          Oslo, Sagene
Kursadresse: Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo (kart)
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 time
Pris: fra 1.200

Vi tilbyr individuelle timer i Feldenkraismetoden. Individuelle timer gir deg mulighet til å få spesielt tilpasset prosessen til dine egne behov, ønsker og mål.

Vi kan jobbe med en lang rekke temaer:
- Vil du sove bedre? Om du ikke kan delta på kurset om søvn så er individuell veiledning et godt alternativ. Vi går da gjennom kursinnholdet, men spesielt tilpasset din situasjon og behov, og du lærer de samme øvelsene som vi jobber med i kurset. Du får også utdelt kursmanualen, og lydfil med en øvelse du kan gjøre hjemme. Første gangs veiledning går over 2 timer.

- Vil du jobbe med traumer eller alvorlig stress, som du opplever har satt seg i kroppen, og går ut over energinivå, opplevelse av trygghet og vitalitet? Vi jobber med kroppsorientert bearbeiding av traumer, blant annet med utgangspunkt i metoder som Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE, og Feldenkraismetoden. Du lærer i timene hvordan du selv kan jobbe med kroppens egne spennings og stressforløsende mekanismer, og bevege deg i retning av mer trygghet, stabilitet og indre ro.

- Prestasjonsforbedring innen sport og idrett, spesielt relatert til tekniske faktorer. Vil du rulle bedre i kano / kajakk, få bedre balanse for eksempel relatert til kampsport, ski, skøyter el? Vi går i dybden på de tekniske detaljene, og jobber med å endre / redusere muskulære spenninger og uhensiktsmessige nevromotoriske mønstre som hindrer flyt og god, effektiv og avslappet teknikk.

Opplever du at stress og spenninger ødelegger for deg i forbindelse med konkuranser, eller i forhold til å få teknikken til å flyte? Vi jobber med å finne optimal balanse mellom spenning og avslappning, både mentalt og kroppslig. Vi kan jobbe konkret i forhold til situasjone her og nå, på et teknisk og kognitivt plan, og vi kan også jobbe med dypereliggende speningsmønstre relatert til emosjonelle eller fysiske traumer, ettervirkninger av skader, om det er noe du er interssert i og moden for.

- Løpeteknikk. Vil du ha bedre løpeteknikk, enten du løper kort eller langt, eller på en fotballbane med mer teknisk løping? Vil du løpe lettere og mer effektivt i motbakker, trapper ol? Har du lyst til å lære å løpe barbent, eller i minimalitiske sko? Eller bare ha bedre løpeteknikk, uansett hvilke sko du foretrekker? Vi går i dyben i forhold til din løpeteknikk, og jobber ut uhensiktsmessige nevromotoriske mønstre, og hjelper deg å lære en avslappet og effektiv løpeteknikk.

- Vil du gå bedre og lettere? Mange skader og sykdommer kan gi problemer og utfordring i forhold til å gå lett og komfortabelt. Også inaktivitet, mye sitting og lignende kan gjøre at det lette ganglaget man en gang hadde blir borte. Her lærer du å gå lett, komfortabelt og effektivt igjen.

- Rehabilitere etter skader, traumer, operasjoner mm. Mange skader, sykdommer, og også medisinske inngrep, operasjoner, medisinering mm. kan føre til redusert bevegelighet, tap av funksjon i ulike deler av kroppen, smerter og redusert mulighet til livsutfoldelse. Vi jobber med å gjennopprette god funksjon, god bevegelighet og gjenlæring av tapte ferdigheter.

- Langsiktig personlig læring og uviklingsprosesser. Ønsker du å jobbe med en helhetlig tilnærming til endringsprossser og personlig utvikling over tid, også med fokus på sammenhengen mellom kroppen, sinnet, følelser og relasjoner? Jeg har studert og jobbet i over 20 år med personlig utvikling og læringsprosesser med fokus på kroppslige, emosjonelle, kognitive, sosiale og relasjonelle prosesser, og vært sparringspartner, veileder og lærer for en lang rekke personer i forhold til dette. Vi jobber da med et bredt spekter av metoder og innfallsvinkler, og med de fleste typer av temaer.


Generelt om veiledning og personlig undervisning:
Veiledningen tar utgangspunkt i at du selv lærer verktøy du kan bruke selv, for å jobbe med de temaer, problemer og utfordringer du står ovenfor. Har du et problem vi raskt kan løse sammen gjør vi det. Ønsker du derimot å jobbe med dypere prosseser over tid vil vi jobbe mot at du lærer de viktigste verktøyene for gjøre dette selv. Målet er å over noe tid gjøre deg så selvstending som mulig i den prosessen du jobber med.

Det vil i stor grad variere fra person til person hvor mye arbeid som er nødvendig både i forhold til å stoppe og snu en negativ utvikling, og å nå de målene den enkelte har. For noen skal det ikke mye til, for andre krever det adskillig tid og innsats, selv med bruk av teknikker og metoder ment å skape raske endringer. For den enkelte kan det også variere mye i forhold til hvor mye ulike problemer og temaer krever. Noen problemer kan endres relativt raskt og med begrenset innsats, andre krever betydelig innsats over lengre tid, noen ganger over flere år.


Målgruppe for kurset:
Kursene passer både for deg som har erfaring med metoden fra før, og deg som ikke har prøvd tidligere.