Farlige småverktøy - nettkursKursarrangør: MTK Skolen AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.595

Vi tilbyr kurs i farlige småverktøy som nettkurs. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av forskjellige typer farlig småverktøy som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk.

Innhold:
Hensikten med farlig småverktøy og maskiner kurset er å gi de personer som jobber med verktøy og maskiner kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Du skal også kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk kan unngås. Vi skaper en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Her er noen eksempler på verktøy som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk:

• Vinkelslipere
• Spikerpistol
• Kappsag
• Vinkelsag
• Motorsag

Målgruppe for kurset:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter småverktøy som kan anses som farlig ved bruk.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Bedriftsinterne kurs:
Vi tilbyr også kurs ute hos bedrifter (forutsetter min. 5 personer)

Eksamen / sertifisering:
Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs