Fallsikring og arbeid i høyden - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsledelse AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: fra 4 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs om fallsikring og arbeid i høyden for bedrifter. Kurset gir deltakerne økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr for å minimere risiko, skader og ulykker på arbeidsplassen.

Målsettingen er at deltagerne skal være i stand til å sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på korrekt måte slik at personskader ikke oppstår.

Kursinnhold:
• Lover og regler
• Ansvarsroller og rutiner
• Fall og fallkrefter
• Fallsikringssystem
• Forankring, klareringshøyde og pendel
• Seler
• Kontroll før bruk og sertifisering / resertifisering

Annet:
Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen setter krav til arbeidsgiver. Hvordan jobbe sikkert i høyden og unngå fallskader? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Kurset er tilpasset personer som utfører arbeid i høyden og som skal bruke fallsikringsutstyr.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell