Fagskoleutdanning i regnskap og lønnsmedarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 35.000

Vi tilbyr fagskoleutdanning i regnskap og lønnsmedarbeider som nettstudie. Denne utdanningen gir deg kunnskap om sentrale områder innen både regnskap og lønn. Utdannelsen bidrar til å utvikle din kompetanse innen forhandlinger, jus, regnskap, personalarbeid og lønn.

Beskrivelse:
Du vil også gjennom kursene utvikle dine egne evner knyttet til presentasjonsteknikk, servicebegrepet og kommunikasjon. Kompetansen du tilegner deg gjennom kurset er ettertraktet i de fleste bransjer. Du kan velge fritt om du vil ta utdanningen som en helhet, eller om du vil ta kursene enkeltvis. For å få vitnemål må du ha fullført alle kursene.

Fagskoleutdanningen i regnskap og lønnsmedarbeider består av 9 kurs:
• IT
• Innføring i regnskap
• IT-basert regnskap
• Praktisk personalarbeid
• Service og kommunikasjon
• Økonomi, lønn og budsjettering
• Aktørene i arbeidslivet
• Bruk av regneark i økonomiarbeidet
• Jus i arbeidslivet

Kursene er listet opp i den rekkefølgen vi anbefaler at du gjennomfører kursene i.

Læringsmål:
Etter gjennomført utdanning skal du ha tilegnet deg kunnskaper innenfor alle de ni kursmodulene som utdanningen består av, slik at du kan anvende din kompetanse i arbeid med regnskap og lønn.

Gjennomføring:
Gjennomføringen av kurset er basert på arbeid med fagstoff, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele kurset tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Regnskap og lønn er en fagskoleutdanning som passer for deg som er interessert i å jobbe i økonomi- og lønnsavdelinger.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Alle kurs i utdanningen
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania Nettstudier er ansvarlig for utdanningen og utsteder vitnemål etter at de obligatoriske oppgavene og avsluttende eksamen er bestått. Det arrangeres ikke eksamen for enkeltkursene, men det tilbys én avsluttende skriftlig 6 timers oppmøteeksamen som dekker alle kursene i denne utdanningen. Eksamenskarakteren vil utgjøre 70% av vitnemålskarakteren. De skriftlige innsendingsoppgavene vil utgjøre 30% av vitnemålskarakteren.