Fagskole - music BusinessKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 1 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr fagskolestudie i music Business. Studiet gir studentene grunnlag og ferdigheter til å forme en karriere i musikkbransjen.

Studiet er under revidering og vil bli tilgjengelig i søknadsskjema så snart det er klart. Du kan registrere din interesse så kontakter vi deg når studiet er klart til å søkes på.

Music business gir med fokus på både nordisk og global bransje et godt grunnlag for å starte en karriere i musikkbransjen. Studiet tilbyr praktisk rettet undervisning i et bransjenært læringsmiljø, og kombinerer teoretisk grunnlag med aktiv og reell drift av studentdrevet plateselskap.

Music Business tilbys på engelsk.

På studiet Music Business lærer du om den nordiske og globale musikkbransjens hovedinndelinger, og om hvordan disse henger sammen. I ulike temaperioder fokuseres det på plateselskap, publishing, management, entreprenørskap, kontrakter og avtaler, promotering, booking, planlegging av turnevirksomhet og events, samt på praktisk drift av studentdrevet plateselskap gjennom temaet «Applied working practice» som knytter utdanningens ulike nedslagsfelt sammen.

Hva lærer du?
På denne utdanningen vil du få kunnskap om fagterminologien og de sentrale begrepene innenfor den moderne musikkbransjen. I tillegg vil du gjennom stadige praktiske prosjekter utvikle egenskaper til å kunne utføre oppdrag og jobbe for etablerte aktører i nordisk og global musikkbransje.

Utdanningen legger, gjennom praktisk tilnærming og forståelse for samhandlingen mellom musikkbransjens ulike aktører, særlig vekt på å utvikle ferdigheter som vil kunne gjøre deg til en nyttig aktør i dagens musikkbransje.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker fagskolestudie i music Business

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:
• generell studiekompetanse
• fullført og bestått videregående opplæring
• fagbrev/svennebrev
• realkompetanse for fagskole
• minimum 23 år i løpet av opptaksåret
• dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
• arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
• dokumentere norskkunnskaper
• fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Vis flere tilsvarende kurs: