Fagskole - Reklame og merkekommunikasjonKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 2 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr fagskolestudie med reklame og merkekommunikasjon. Studiet er bygd opp rundt fagene art direction, tekstforfatting og kommunikasjonsstrategi, og hvordan de spiller sammen for å lage kreativ reklame og merkekommunikasjon.

Innhold:
Som student vil du lære om og erfare alle disse rollene, samt at du kan spesialisere deg i løpet av det andre studieåret. Underveis i studiet vil du jobbe i ulike team med dine medstudenter og tverrfaglig med studenter fra andre linjer på ulike prosjekter. Slik lærer du å arbeide i kreative prosesser og forstå de ulike rollene. Du må være forberedt på tidvis stort studiepress i forbindelse med prosjekter for reelle kunder som kan vare flere uker.

Kontakt med bransje og næringsliv:
Studiet er skapt og undervises i av fagpersoner med lang erfaring fra reklame- og kommunikasjonsbransjen. Gjesteforelesere og oppdragsgivere bringer bransjen inn i klasserommet og gir deg mulighet til å knytte nettverk til potensielle arbeidsgivere allerede i studietiden.


Program:

1. år)
• Reklame
• Digitale og sosiale medier
• Kreativitet
• Byråkonkurranse 1
• Film og lyd
• Prosess og prosjektledelse
• Interaksjonsdesign
• Magasin

2. år)
• Integrert reklame
• Internasjonal markedskommunikasjon
• Kommunikasjon
• Byråkonkurranse 2
• Sammenhengskompetanse
• Presentasjon og profesjonell praksis
• Praksis og egenprofilering
• Spesialisering


Bachelormuligheter i utlandet:
Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og ta en ettårig påbygging for å oppnå en internasjonal bachelorgrad. Vår samarbeidspartner Education Link hjelper deg med denne søknadsprosessen. Følgende studiesteder i utlandet tilbyr dette studiet:

Australia:
• Curtin University
• Deakin University
• Griffith University

England:
• Southampton Solent University

Italia:
• Nouva Accademia Di Bella Arti (NABA)

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker fagskolestudie med reklame og merkekommunikasjon

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:
• Fagbrev / svennebrev
• Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil 2 ubeståtte fag fra VGS)
• Realkompetanse for fagskole

Kursmateriell

I tillegg til pensumlitteraturen, må man regne med noen ekstra kostnader knyttet til enkelte temaoppgaver, presentasjoner og mappeleveringer. Et eksempel er Tema 8 der du skal lage et magasin og hvor det vil være utgifter i forbindelse med å få det trykket. Programvaren som brukes er tilgjengelig på alle skolens datamaskiner i og utenfor undervisning.