Faglitteratur- og sakprosakurs med Gro DahleKursarrangør: Tekstuniverset
Sted: Hotell Borge ved Husøysundet
          Vestfold, Tønsberg
Kursadresse: Husøyveien 29, 3132 Husøysund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 6.800
Neste kurs: 24.02.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr 3-dagers faglitteratur- og sakprosakurs. Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk.

Innhold:
Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig. Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel! Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

Program onsdag:
(Oppmøte i hotell Borges kursrom, resepsjonen vet hvilket vi skal være i)
kl 10:00, Hei og presentasjonsrunde

kl 10:30 - 13:00, Hvorfor skrivekurs for fagskribenter:
• Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel
• Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende
• Show it, don’t tell it - hvordan bli konkret
• igangsettende metoder, å komme i gang

Hva gjør fagspråk til fagspråk:
• Hva handler troverdighet om
• Hva er språklig presisjon
• Sjangre innen fag-skriving
• Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle
• Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
• Intuitiv vs analytisk tilnærming
• Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy
• Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid
• Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs vitenskap

Å sette i gang skrivingen:
• Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv - friskrift, råskrift
• Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn
• Projeksjon med faglig vinkling

kl 13:00 - 14:00, Lunsj

kl 14:00 - 15:30, Det personlige ståstedet i faget:
• Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk - prekener, fag-fortellinger
• Minner - første møte med det faglige materialet, første interesse
• Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

kl 15:30 - 15:45, Pause

kl 15:45 - 17:45
• Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
• Perspektiv (ovenifra / ubegrenset / allvitende vs nedenifra / begrenset)
• Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

kl 17:45 - 18:00, Pause

kl 18:00 - 19:00
• Henvendelse: Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)
• Konsentrasjon: 6 ords romanen om fagfeltet

kl 19:30, Middag

Selvstendig oppgave:
Første møtet med faget, det øyeblikket du skjønte at dette var faget for deg, en opplevelse eller erfaring eller hendelse som gjorde at du bestemte deg for å skrive om dette emnet, barndomsminne om noe som har med faget ditt å gjøre.

Program torsdag:
kl 08:00 - 09:00, Frokost

kl 09:00 - 10:00, Gjennomlesing av selvstendige oppgaver

kl 10:00 - 11:00, Språklig påkledning: grammatikk og ordforråd:
• Temperament
• Temperatur
• Tempo
• Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes

kl 11:00 - 11:15, Pause

kl 11:15 - 14:00, Språklige bilder:
• Å skape treffende faglige bilder
• Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori
• Besjeling, personifikasjon og allusjon, pars pro toto, sammenstilling, pentimento

kl 14:00 - 14:45, Lunsj

kl 14:45 - 16:30, Dramatisering av stoffet:
• Å hente inn personer
• Skape karakterer
• Iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker

kl 16:30 - 16:45, Pause

kl 16:45 - 18:00, Motor:
• Hemmeligheter, spørsmål
• Kontraster
• Overraskelser
• Konflikter: å spisse stoffet

kl 18:00 - 20:00, Selvstendig oppgave (Max én side)
• Kort portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.

kl 20:00 , Middag

Program fredag:
kl 08:00 - 09:00, Frokost
kl 09:00 - 11:00, Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
kl 11:00 - 11:15, Pause

kl 11:15 - 12:30, Undertekst og dimensjon:
• Å legge inn undertekst, spor, å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon).

kl 12:30 - 12:45, Pause
kl 12:45 - 14:00, Titler og stikktitler
kl 14:00 - 15:00, Lunsj

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker faglitteratur- og sakprosakurs. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Smittevern corona-tiltak:
Hotell Borge vil følge de nasjonale retningslinjene med hensyn til smittevern. Det vil derfor ikke lenger være buffet all maten blir servert i porsjoner. Hvis dere lurer på noe vedrørende Hotellets corona-tiltak, kan dere kontakte på tel 333 81 850.

Gavekort:
Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.