Faglitteratur- og sakprosakurs med Gro DahleKursarrangør: Tekstuniverset
Sted: Hotell Borge ved Husøysundet
          Vestfold, Tønsberg
Kursadresse: Husøyveien 29, 3132 Husøysund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 6.800

Vi tilbyr faglitteratur- og sakprosakurs med Gro Dahle. Norsk forskning blir sjelden lest, verken i Norge eller internasjonalt. Det er for dårlig språk. Dette er et stort problem i formidlingen av kunnskapene fra fagfeltene.

Innhold:
Fagfolk skriver på engelsk og tror de kan engelsk, de skriver på norsk, men prøver å holde et så høyt presisjonsnivå at det blir nærmest uleselig. Det har vært så lite fokus på formidling og kommunikasjon av forskningen og faget. I det siste har formidling og fagskriving blitt et fokus på universitetene, men ikke bare på universitetene, også i staten og i byråkratiet hvor rapporter, læringsplaner og stortingsmeldinger skrives. Forlagene har også satt høyere krav til språket og tekstens evne til å kommunisere.

Det har også vært oppfordringer om å skrive klart! Klart språk! Til og med skatteetaten har gått på skrivekurs og skriver bedre, uttrykker seg mer folkelig, mer menneskelig og mer forståelig enn noen gang før. Det er dette vi skal jobbe med på fagskrivingskurset: språket som formingsmateriale og språket som en del av forskningen, grammatikken som faglig hjelpemiddel, tekst-teknikker som verktøy i formidlingen, ordene som redskap til å omsette kunnskapen og innsikten som fins i fagmiljøer.

Fagskrivingens felt er et stort og bredt område som strekker seg helt fra journalistikken til litterære essay, fra fagartikler og til biografier, fra fagbøker til lærebøker, fra forskning til dokumentar, biografier og historiske tekster, fagbøker og lærebøker, informasjon på nettsider, brev til brukere, rapporter og planer, bachelor-og master-oppgaver, fagets historie og portretter av både steder, mennesker og fenomener. Det er mange teksttyper som faller innunder fagskrivingsfeltet og mange skribenter som kan ha nytte av litt språkbevissthet, tekst-trening og lek med muligheter. Forskere og fagfolk i de fleste fagfelt trenger å formulere seg, og da er det fint å ha noen teknikker for å komme i gang.


Program mandag:

kl 11:00 - 13:00, Hva gjør fagspråk til fagspråk:
• Hva handler troverdighet om
• Hva er språklig presisjon
• Sjangre innen fag-skriving
• Show not tell - også i fag-skriving
• Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
• Intuitiv vs analytisk tilnærming
• Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy
• Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstida
• Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs vitenskap
• Å sette i gang skrivingen
• Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv - friskrift, råskrift
• Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn
• Projeksjon med faglig vinkling

kl 13:00 - 13:45, Lunsj

kl 13:45 - 15:30, Det personlige ståstedet i faget:
• Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk
• Minner - første møte med det faglige materialet, første interesse
• Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

kl 15:45 - 17:30
• Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
• Perspektiv (ovenifra / ubegrenset / allvitende vs nedenifra / begrenset)
• Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
• Indre monolog

kl 17:45 - 19:30
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, en kjæreste, en venn, en hund).

kl 19:30, Middag


Program tirsdag:

kl 08:00 - 09:00, Frokost

kl 09:00 - 11:00, Språklig påkledning: grammatikk og ordforråd:
• Temperament
• Temperatur
• Tempo
• Teflon-tekst vs tekst som huskes

kl 11:15 - 13:30
Konkretisering og allegorier, metaforer, symboler, personifikasjon og allusjon, pars pro toto, zeugma å skape treffende faglige bilder.

kl 13:30 - 15:00, Lunsj

kl 15:00 - 16:30, Dramatisering av stoffet:
Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker.

kl 16:45 - 18:30, Motor:
• Hemmeligheter, spørsmål
• Kontraster
• Overraskelser
• Konflikter
• Plot - 36 grunnsituasjoner

kl 18:30 - 19:30, Oppgave på egenhånd kort-tekst eller første avsnitt

kl 19:30, Middag


Program onsdag:

kl 08:00 - 09:00, Frokost

kl 09:00 - 10:30, Oppgaven fra kvelden i forveien

kl 10:45 - 12:00, Undertekst og dimensjon:
Å legge inn undertekst, spor, å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon).

kl 12:00 - 12:45, Lunsj

kl 12:45 - 14:30, Portrett av mennesker eller ting eller steder

kl 14:30 - 15:00, Titler


Annet:
Obs: Vi går ut ifra 10 - 12 deltagere disse 20-timers kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Kursmateriell:
Ta med noe å skrive på og med. De fleste skriver for hånd så man trenger ikke ha med data. Kursavgiften inkluderer fullpensjon.

Målgruppe for kurset:
Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Gavekort:
Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.