Fagleder industrivern, innsatslederkursKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 7.900

Vi tilbyr kurs i fagleder industrivern - innsatslederkurs. Målsettingen er å kvalifisere personell til å fylle rollen som innsatsleder i bedriftens industrivern, ved å gi grunnleggende kunnskap og opplæring i de ferdigheter en innsatsleder trenger.

Innhold:
Innsatslederens rolle er å lede og koordinere innsatsen til industrivernet når det oppstår en uønsket hendelse. Hvordan innsatslederen fyller denne rollen kan ha stor innvirkning på utfallet av en hendelse. Det er derfor viktig at innsatslederen får opplæring i hvordan han eller hun skal opptre ved en ulykke.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Innsatsledelse
• OBBO (observere, bedømme, beslutte, ordre)
• Opptreden og samarbeid på skadested
• Risikovurdering
• Skadestedsarbeid
• Kommunikasjon
• Praktiske øvelser

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i fagleder industrivern - innsatslederkurs

Forkunnskaper:
• Grunnleggende industrivern

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, utstedelse av kursbevis og lunsj