Fagdag: Robuste barnKursarrangør: BRO AOF
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Hammersborggata 16, 0181 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr fagdag om robuste barn. Har vi nok fokus på livsmot og motstandskraft i barnehagen.

Del 1 - Risikolek: nøling, mestring og barnehagekvalitet:
Her fokuserer vi på den delen av 1 - 3 åringens lek som handler om spenning, risiko og mestring. Temaet er tidligere lite vektlagt i forskning når det gjelder denne aldersgruppen, men er nå for første gang undersøkt systematisk i barnehagen.

• Hva kjennetegner det vi kaller risikolek blant 1 - 3 åringer
• Hva kjennetegner gode samspill mellom de voksne i barnehagen og 1 - 3 åringene
• Hvordan legger vi til rette for et godt og variert lekemiljø som også gir utfordringer for de yngste barna i barnehagen

Rasmus Kleppe er forsker og rådgiver i barnehagestiftelsen Kanvas og førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met. Rasmus har en master i pedagogikk og har jobbet ti år i barnehage. Han tok sin doktorgrad om barns risikolek i alderen 1 - 3 år ved Oslo Met i 2018.

Del 2 - Hvordan kan vi fremme opplevelsen av livsmestring:
Om det nære samspillets kraft: hvilke muligheter og ansvar voksne har i møte med barn, til å fremme barnets livsglede- og mestring, gjennom hele barnehagealderen.

• Hva fremmer og hva hemmer barnets robusthet
• Hvilken betydning har gener, trygg tilknytning og selvregulering for livsmestring og livsglede i barndommen

Cecilie Evertsen Stanghelle er universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Hun har tidligere jobbet på BUP og i Barneverntjenesten, og underviser nå på barnehagelærerutdanning, mastergrad i pedagogikk og videreutdanning i småbarnspedagogikk ved UiS. Cecilie er også forfatter, blant annet i boken Livsglede og livsmestring i barnehagen, og hun er en aktiv formidler i praksisfeltet.

Del 3 - Hvordan kan vi gi barna et godt liv i en verden i stadig endring:
Barn skal bli selvstendige og ta ansvar for seg selv. De skal utvikle sin karakter og egne grenser, for å klare seg i en individfokusert verden i stadig forandring. Mange barn får ikke denne indre ballasten og kommer derfor oftere i konflikt med seg selv og andre.

• Hvordan kan vi styrke barns robusthet, ansvarlighet og selvstendighet
• Hvilke muligheter og hvilket ansvar har vi som voksne for barn i et velferdssamfunn

Per Schultz Jørgensen er lærer, psykolog og dr. phil. Han har vært lektor på universitetet i København, forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og professor i socialpsykologi ved DPU. Per har forsket på barn, barndom og familieliv i en årrekke, og har utgitt flere artikler og bøker om disse tema, senest Styrk barnas karakter og Robuste Børn.

Vis flere tilsvarende kurs: