Fagbrevkurs Helsefagarbeider - Nettbasert studium med veiledningKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Så snart din påmelding er ferdig behandlet, vil du få tilsendt en e-post fra Microsoft Teams. Du kan nå starte ditt nettstudium.
Pris: 13.600

Vi tilbyr fagbrev helsefagarbeider - Nettbasert studium med veiledning Eksamensforberedende fagbrevkurs, teori.

Hvorfor skal du delta på nettbasert studium?
Norsk Fagutdanning ønsker velkommen til et alternativt tilbud enn klasseromsundervisning, hvor du har selvstudie med tett oppfølging fra lærer via nett.

Påmelding og pris
Fortløpende påmelding.
Se påmeldingsskjema for pris.

Hva nettbasert studium med veiledning innebærer
• Du må sette av tid til selvstudie.
• Innlevering av 5 oppgaver.
• Skriftlig tilbakemelding på oppgaven din.
• Bytt ut med: Ved påmelding får du tilgang til en læringsplattform (Microsoft Teams) hvor du finner fagressurser som PowerPoint presentasjoner, innleveringsoppgaver, tidligere eksamensoppgaver og diverse informasjon.

• Lærer med pedagogisk og yrkesfaglig bakgrunn veileder deg frem til eksamen.
• Vi følger læreplan og kompetansemålene i faget, HEA (UDIR).
• Du kan starte når du vil, og du kan studere i ditt eget tempo.

• Oppmelding til eksamen via PrivatistWeb.
• Eksamen i desember eller juni.

Pensum, se bokpakke
I kurset er det anbefalt å bruke bokpakken iPRAKSIS fra Ascehoug som består av Helsefremmende arbeid 1 og 2, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og håndbok for helsefagarbeidere.

Finansiering
Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.
Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker fagbrev helsefagarbeider

Krav:
• Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum nivå B1.

Eksamen / sertifisering

Eksamen i desember eller juni.

Vis flere tilsvarende kurs: