Fagbrev som renholdsoperatørSted: Ressurssenteret i Kristiansund
          Møre og Romsdal, Kristiansund
Kursadresse: Sankthanshaugen 2, 6514 Kristiansund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 semester

Vi tilbyr fagbrev som renholdsoperatør for voksne som har fylt 25 år, og som ikke ar gjennomført videregående opplæring tidligere har lovfestet rett til videregående opplæring.

Kursinnhold:
Det undervises etter læreplan for Vg2, samt opplæringsmål for Vg3 overflateteknikk. Teorieksamen som privatist på Vg3 gjennomføres like etter kursets slutt. Praktisk fagprøve gjennomføres fra 3 - 6 måneder etter at teorikurset og teorieksamen er over.

Fagfordeling:
• Produksjon
• Bransjelære

Tid for samlinger:
Samlinger vil i hovedsak på kveldstid og noen helger. Kurset er komprimert og gjennomføres derfor i løpet av et skoleår. Det undervises 100 timer til sammen.

Praksiskrav:
Man skal ha 60 mnd relevant praksis før man melder seg opp til praktisk fagprøve. Det er Fagopplæringskontoret som godkjenner den enkeltes praksis. Etter endt fagprøve får man yrkestittelen: Fagbrev som renholdsoperatør.

Målgruppe for kurset

Kursene er i første omgang forbeholdt for rettselever, med 5 års relevant praksis, men andre kan også søke på kursene. Søkere fra NAV, kommune eller bedrifter (ikke rettselever) må betale for kurset. Kurset er gratis for rettselever, men man må betale for lærebøker samt undervisningsmateriell. Utlånsordning finnes også.

Inntakskriterier
• Fullført grunnskole
• Gode norskkunnskaper
• Fylt 25 år og ikke fullført videregående skole tidligere (Rettselev)
• 5 Års relevant praksis

Eksamen / sertifisering

Etter endt praktisk prøve får man yrkestittelen: Fagbrev som renholdsoperatør