Fagbrev renholdsoperatørKursarrangør: cleaning.no
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid:
Kursstart uke 12 og 40 hvert år
Kurset holdes en fast kveld i uken kl 16:00 – 19:30
Varighet: 2 semester - 100 timer
Pris: 21.800

Vårt kurs er et eksamensforberedende fagbrevkurs for renholdsoperatørutdannelse. De fleste som følger vår undervisning er samtidig i arbeid som renholder eller leder, og vi har stor forståelse for at dette kan by på krevende uker for kursdeltageren.

Vi ønsker derfor å gjøre det enklere for deg å planlegge dagene ved at kurset blir så fleksibel som mulig. Tar du et fagbrevkurs hos cleaning.no får du inkludert i kurset:

• Klasseromsundervisning med personlig veiledning og oppfølging
• Selvstudier på nettet gjennom vår offentlig godkjente nettskole
• Arbeid med eksamensoppgaver under veiledning av lærer
• Dyktige kursholdere med lang erfaring og bred pedagogisk og renholdsfaglig erfaring

Tema for kurset:
Renholdsoperatørfaget består av tre hovedområder, planlegging, renhold og bransjelære, og i vårt teorikurs er de tre hovedområdene delt inn i 11 leksjoner. Vi følger lærebøkene «Renhold grunnmoduler og fagbrevmoduler», fra Yrkeslitteratur.

1. Planlegging
Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser, utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder.

2. Renhold
Området tar for seg ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater, valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder. Estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.

3. Bransjelære
Hovedområdet omhandler renholdsfagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også regelverk, arbeidsmiljø, arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Forkunnskaper:
Ingen krav men det anbefales at du har praktisk erfaring før du starter kurset, eller eventuelt arbeider med renhold parallelt med at du gjennomfører kurset.

Praksiskrav:
For å avlegge den endelige fagprøven må du dokumentere 5 års praksis innenfor renhold. Hvis du mangler deler av praksisen kan du skaffe denne samtidig med eller etter at du har tatt kurset hos oss. Det er fagopplæringskontoret eller yrkesopplæringsnemnda i ditt hjemfylke som vil avgjøre om praksisen kan godkjennes.

Målgruppe:
Dette kurset egner seg for deg som ønsker god fagkunnskap i renhold og som har noe praktisk erfaring fra renholdsyrket. Kurset gir nødvendig teoretisk innføring innenfor de ulike emner som blir prøvd i den teoretiske delen av fagprøven for renholdsoperatører. Du må beherske norsk språk tilstrekkelig til at du kan forstå læreren på klasseromsundervisningen, og kan lese og skrive tilstrekkelig til at du kan delta på tester og eksamen.

Eksamen / sertifisering

Du må selv melde deg opp til eksamen. Dette gjøres på nettet. Eksamen avlegges i den Fylkeskommunen som du bor i, og fagbrevet får du når Fylkeskommunen har godkjent dine fem års praksis i faget samt at du har bestått teorieksamen.