Fagbrev logistikkfaget - teori til fagprøven - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Nettbasert kl 17:00 - 21:00
Varighet: 80 timer
Pris: 23.900

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev som logistikkoperatør noe for deg.

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen logistikkfaget.

Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:
• Service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
• Ordrebehandling, lagerhold og emballering
• Klargjøring for forsendelser
• Sikring av gods
• Vektbegrensning og vektfordeling ved transport
• Effektiv og sikker forflytting av gods og varer
• Håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
• Bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
• Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:
1) Eksternlogistikk:
Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

2) Internlogistikk og lagerhold:
Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.

Gjennomføring:
Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplattformen It`s learning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.

Eksamen / sertifisering:
Privatisteksamen

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer ikke læremateriell og eksamensavgift

Målgruppe for kurset:
Kurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Vi anbefaler at du minimum har 1 års praktisk erfaring i faget før du starter her.