Fagbrev gjenvinningsfaget - teori til fagprøven - virtueltKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom, Tynset kl 17:00 - 21:00
Varighet: 80 timer
Pris: 23.900

Vi tilbyr fagbrev i gjenvinningsfaget, teori til fagprøven - virtuelt klasserom. Med fagbrev i gjenvinningsfaget får du tverrfaglig yrkeskompetanse innen forskjellige former for gjenvinning ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr.

Innhold:
Med fagbrev i gjenvinningsfaget vil du bli en ressurs for bedriften og samfunnet, med dine kunnskaper og kompetanse på avfall som verdifull ressurs-, miljømessig og økonomisk forsvarlig gjenvinning. Du vil også bli attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling. Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større endringsevne og ha økt forståelse for gjenvinningens økonomiske og miljømessige gevinster.

Program:
Fagbrev-kurset i gjenvinningsfaget (vg2/vg3) skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven for gjenvinningsfaget og tar for seg fire hovedområder.

1) Gjenvinning av avfall:
Mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall - Materialgjenvinning og energigjenvinning - Innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering - Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg.

2) Logistikk og kundebehandling:
Transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser - Vareflyt fra mottak til nedstrømløsninger - Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall.

3) Kvalitet og rammebetingelser:
Arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS-systemer - Dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger - Kommunikasjon og rapportering til myndigheter - Nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen - Krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

4) Miljø og økonomi:
Avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn - Økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering og transportkostnader - Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksregulering.

5) Annen undervisning:
Eksamenstrening er en viktig del av fagbrev-kurset.

Målgruppe for kurset:
Fagbrev-kurs i gjenvinningsfaget er beregnet på deg som allerede jobber med gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Forkunnskaper:
• Minimum 3- års relevant arbeidspraksis