Fagbrev byggdrifterfaget - teori til fagprøvenKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Teams virtuelt klasserom kl 17:00 - 21:00
Varighet: 80 timer
Pris: 23.900
Neste kurs: 03.05.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr fagbrev i byggdrifterfaget. Har du jobbet lenge i dette yrket, er fagbrev perfekt for deg. Du får en bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske delen av fagprøven. Kurset er beregnet for personer som arbeider innenfor faget bygg vedlikehold, vaktmester.

Byggdrifterfaget er delt opp i 2 hovedområder:
1) Drift og vedlikehold:
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre innendørs installasjoner og utendørs installasjoner. Videre handler det om forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og SD-programmer (sentral driftskontroll).

2) Bransjelære:
Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må anvende for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg. Videre handler det om kjennskap til funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). Kommunikasjon med andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler om kunnskaper om tverrfaglig systemkompetanse. Den skal dekke alle installasjoner i bygget vedr. sikkerhet, brukernes helse og velvære og levetiden på de tekniske installasjonene.

Målgruppe for kurset:
Dette faget er tilpasset personer som jobber med vedlikehold av bygg og vaktmestertjenester.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer ikke kursmateriell og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering:
Du kan gå opptil den tverrfaglige, yrkesteoretiske prøven uten og dokumentere praksis. dette gjør du først når du melder deg opp til den praktiske prøven. Bestått eksamen og minst 5 års relevant praksis i faget gir rett til å avlegge fagprøve.

Finansiering:
Det er mulig å søke LOs utdanningsfond eller Fagforbundets utdanningsfond om støtte til opplæringen. Kontakt ditt fagforbund for informasjon om utdanningsstipend.

Vis flere tilsvarende kurs: