Fagbrev - RenholdsoperatørfagetKursarrangør: AOF Norge
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 17:00 - 21:00
Varighet: 80 timer
Pris: 23.500

Vi tilbyr fagbrev i renholdsoperatørfaget. Moderne renhold krever kunnskaper og innsikt. Vaskebøtta og grønnsåpe er ikke lenger nok når en skal utføre et profesjonelt renhold. En bedrift med faglærte renholdere stiller sterkere i konkurransen når kvalitet er viktig!

Kurset gir deg kompetanse innenfor:

1) Planlegging:
Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.

2) Renhold:
Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også

3) Bransjelære:
Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Undervisning:
Kurset går over 2 semester med undervisning kveld / helg. Det legges vekt på kvalitativ klasseundervisning, med tett samarbeid med våre forelesere. Underveis i kurset blir det gitt gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver.

Finansiering:
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LO, Fagforbundet, Delta. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Målgruppe for kurset:
Kurset er komprimert og spesielt tilrettelagt for voksne. Det bygger på lærerplanene VG1 Bygg og anleggsteknikk, VG2 Overflateteknikk og VG3 Renholdsoperatørfaget.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Eksamen avlegges som privatist på videregående skole. Ved bestått teoretisk eksamen kan du avlegge fagprøven. Fagopplæringskontoret står for godkjenning av praksis.