Fagbrev - Kontor og administrasjonsfagetKursarrangør: AOF Norge
Sted: Gand videregående skole
          Rogaland, Sandnes
Kursadresse: Hoveveien 4, 4306 Sandnes (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 17:00 - 21:00
Varighet: 60 timer
Pris: 17.500
Neste kurs: 05.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr fagbrev i kontor og administrasjonsfaget. Har du lang kontorfagligerfaring fra offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre eller private bedrifter, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget noe for deg!

Sentrale arbeidsområder for en kontor- og administrasjonsmedarbeider er:
• Service, kundebehandling og veiledning
• Skriftlig og muntlig informasjonsformidling
• Kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling
• Innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
• Kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
• Bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen kontor- og administrasjonsfaget. Kontor- og administrasjonsfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Service og samferdsel, Vg 2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget (hovedområde).

De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 kontor- og administrasjonsfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er kontor- og administrasjonsmedarbeider.

Hovedområder i Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget er:

1) Kontorservice:
Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet.

2) IKT-tjenester (Informasjons- og kommunikasjonstjenester):
Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

3) Økonomi:
Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

Kursmateriell:
Bøker kommer i tillegg til kursavgiften

Eksamen / sertifisering:
Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen kontor- og administrasjonsfaget.

Målgruppe for kurset:
Kontor- og administrasjonsfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne.