FSE kurs for instruert personell m førstehjelp - BedriftsinterntKursarrangør: Ikess Norge AS
Sted: Hele landet, Vi holder kurs bedriftsinternt i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Avtales
Varighet: 6 timer
Pris: Be om tilbud

Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Kurset vil være med på å oppfylle bedriftens ansvar om sikkerhetsopplæring for de ansatte.

Instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer, resette vern (sikringer, motorvern etc.), i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke feil og rette opp i disse.

En instruert person skal gis årlig opplæring (hver 12. mnd., ref. FSE) og følges opp av en sakkyndig person med grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge en instruks som tydelig beskriver omfang og begrensning av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten fare for at dette reduserer person- og anleggssikkerheten.

Emner:
• Elsikkerhet - hvorfor viktig
• Betjening av vern
• Risikovurdering
• Ulykker med strøm
• Historier fra virkeligheten
• Melding av ulykker
• Viktigheten av å følge bedriftens instrukser

3,5 time FSE og 2 timer førstehjelp med fokus på strømskader.

Vi holder også bedriftsinterne kurs i kundens egne lokaler.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter¨

Alle som jobber i nærheten av elektriske anlegg er pålagt å ha et FSE kurs en gang innen hver tolvte måned.