FSE kurs for elektropersonell lavspent - BedriftsinterntKursarrangør: Ikess Norge AS
Sted: Hele landet, Vi holder kurs bedriftsinternt i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Avtales
Varighet: 4 timer
Pris: Be om tilbud

Vi tilbyr FSE kurs for elektropersonell lavspent - Bedriftsinternt. Kurs i FSE skal være praktisk nyttig og tilfredsstille myndighetenes krav til FSE opplæring i henhold til FSE forskriften. Våre kursholdere legger stor vekt på den praktiske aspektet da dette er et kurs man har årlig.

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7: ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”.

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: "Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig"

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål:
• Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
• Redusere materielle skader

Emner:
• FSE - Hvorfor viktig?
• Planlegging av arbeid
• Historier fra virkeligheten
• Valg av arbeidsmetode
• Risikovurdering
• Melding av ulykker
• Ha respekt for strøm
2 timer FSE opplæring og 2 timer praktisk førstehjelp med fokus på strømskader.

Vi holder kurs bedriftsinternt i hele Norge.

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber i nærheten av elektriske anlegg er pålagt å ha et FSE kurs en gang innen hver tolvte måned.