FSE-kurs for elektrikere med første hjelpKursarrangør: Act Safe AS
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.000

Vi tilbyr FSE-kurs for elektrikere med første hjelp. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til årlig oppdatering.

Kursinnhold:
Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg. Den skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Instruktør: Bernt Arve MidtbøMålgruppe for kurset:
Alle som jobber nær ved elektriske anlegg. Det kan for eksempel være driftspersonell og vedlikeholds- personell som ikke er elektrikere.