FSE for høyspentmontører - med førstehjelp - BedriftsinterntKursarrangør: Ikess Norge AS
Sted: Hele landet, Vi holder kurs bedriftsinternt i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Avtales
Varighet: 4 timer
Pris: Be om tilbud

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål: - Redusere antallet og konsekvensene av personulykker - Redusere materielle skader

Emner:
• FSE - Hvorfor viktig?
• Leder for kobling og Leder for sikkerhet
• Planlegging av arbeid
• Historier fra virkeligheten
• Valg av arbeidsmetode
• Risikovurdering
• Melding av ulykker
• Respekt for strøm

Tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhetsopplæring beskrevet i FSE forskriften og NEK EN 50110 når man skal jobbe i høyspentanlegg.

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7: ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”.

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: "Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig".

Kurset holdes bedriftsinternt i hele Norge.