FSE Skip, lav- og høyspenning med førstehjelp - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 1/2 time
Pris: 1.150

Vi tilbyr nettkurs i FSE Skip, lav- og høyspenning med førstehjelp på norsk, engelsk eller polsk. Målsettingen er å øke sikkerheten for ansatte som jobber med elektriske anlegg, slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsplass uten personskader.

Kursinnhold:
• Rollen - Leder for sikkerhet (LFS) og leder for kobling (LFK)
• Motivasjon
• Planlegging og risikovurdering
• Barrierer
• Verneutstyr
• Betjeningsstenger og jordingsapparat
• Ansvarsforhold
• Strømgjennomgang og lysbue
• Melding av ulykker
• Arbeidsmetoder
• Ansvar og organisering
• Førstehjelp ved strømulykker

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

NIS- og NOR-registrerte skip er underlagt norsk jurisdiksjon og dermed er kravet om å følge FSE hjemlet i tilsynsloven av 24.juli 1929 §1 hvor det står: Denne lov omfatter alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr, unntatt radiotelegraf og radiotelefon.

Målgruppe for kurset

Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.

Kursspråk:
• Norsk, engelsk eller polsk

Kursmateriell

Systemkrav:
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset. Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.