FSE Skip Lav- og Høyspenning - nettkursKursarrangør: STQ AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 1.150

Vi tilbyr kurs i FSE Skip Lav- og Høyspenning som nettkurs. FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Oppdatering gjør at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Kurset inneholder følgende:
• Ansvar og konsekvenser av strømskader
• Planlegging
• Adgang
• Arbeid på frakoblet anlegg
• Arbeid nær ved spenningssatte deler
• Arbeid under spenning
• Ulykkesberedskap og melderutiner
• Verneutstyr og måleinstrumenter
• Tilsyn og lovbestemmelser
• Teoretisk førstehjelp, strømskader

Innhold:
• Leksjon 1 - Del 1 Formål og senskader
• Leksjon 1 - Del 2 Formål og senskader
• Leksjon 1 - Del 3 Formål og senskader
• Arbeidsoppgaver Leksjon 1
• Leksjon 2 - Planlegging
• Arbeidsoppgaver Leksjon 2

• Leksjon 3 - Adgang
• Arbeidsoppgaver Leksjon 3
• Leksjon 4 - Beredskap og melderutiner
• Arbeidsoppgaver Leksjon 4

• Leksjon 5 - Personlig beskyttelse og måleinstrumenter
• Arbeidsoppgaver Leksjon 5
• Leksjon 6 - Arbeid på frakoblet anlegg
• Arbeidsoppgaver Leksjon 6
• Leksjon 7 - Del 1 AUS og arbeid nær ved spenningssatt anlegg
• Leksjon 7 - Del 2 AUS og arbeid nær ved spenningssatt anlegg
• Arbeidsoppgaver Leksjon 7
• Leksjon 8 - Utstyr til høyspenningsarbeid
• Arbeidsoppgaver Leksjon 8
• Leksjon 9 - Frakoblet anlegg høyspenning

• Arbeidsoppgaver Leksjon 9
• Leksjon 10 - Arbeid nær høyspenning
• Arbeidsoppgaver Leksjon 10
• Leksjon 11 - AUS Høyspenning
• Arbeidsoppgaver Leksjon 11
• Leksjon 12 - Førstehjelp Del 1
• Stabilt sideleie
• Leksjon 12 - Førstehjelp Del 2
• Hjerte Lunge Redning
• Leksjon 12 - Førstehjelp Del 3
• Arbeidsoppgaver Leksjon 12
• Avsluttende Teoretisk Prøve

Varighet:
• Fører til sertifisering med varighet: 1 år


Målgruppe for kurset:
Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.


Eksamen/sertifisering:
Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås