FSE Lavspenning offshore quick qualify e-læring norsk og engelskKursarrangør: ExTek - Omega Holtan
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 1/2 - 4 timer
Pris: 600

Vi tilbyr kurs i FSE lavspenning offshore quick qualify som e-læringskurs på norsk og engelsk. Kurset sikrer innsikt i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling.

Innhold:
Også valg av riktig personlig verneutstyr behandles. Teoretisk førstehjelp med særlig vekt på elektriske skader og gjenopplivning. Kurset blir tilpasset din kompetanse, basert på avgitte svar på en rekke spørsmål. Quick qualify er en effektiv læremetodikk. Vi måler din kunnskap innen hvert tema, og basert på dine svar syr vi sammen ditt kurs. Om du ønsker å se hele kapitlet trykker du bare på tilbake-pil-tasten, og hele innholdet vises. Enkelte temaer skal repeteres hvert år, og vil alltid vises. I slutt-testen vil du få spørsmål fra hele forskriften, også de delene du hoppet over.

Regelverk:
• FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Læringsmål:
• Forstå hvilke krav som stilles til de som skal arbeide i eller ved elektriske anlegg
• Gjennomgang av spesifikke krav som stilles i FSE
• Kjenne til hvilke myndighetsorganer som bestemmer offshore
• Rutiner for avmerking og avgrensing av områder, også særskilt for høyspenning
• Kompetansekrav
• Sikkerhetsfilosofi
• Statistikk og eksempler på ulykker relatert til elektrisk arbeid
• Skal ha forståelse for de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking
• Forstå risikoene relatert til redning i levende anlegg
• Forstå viktigheten av å rapportere ulykker og nesten-ulykker
• Førstehjelp ved ulykker
• Varslingsrutiner ved ulykker
• Førstehjelp, praktisk tilnærmet forståelse

Bestille e-læringskurs:
For bestilling av nettkurs / e-læringskurs, send oss en e-post med navn, adresse, e-post og ønsket kurs. Vi booker deg inn så snart som mulig og du vil da få en e-post med link og koder for å starte kurset.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i FSE lavspenning offshore quick qualify som e-læringskurs

Kursspråk:
• Kurset holdes på norsk og engelsk