FSE Høy og lavspenning offshore quick q. e-læring (norsk-engelsk)Kursarrangør: ExTek
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 - 5 timer
Pris: 1.050

Vi tilbyr kurs i FSE høy og lavspenning offshore quick qualify som e-læringskurs på norsk og engelsk. Ved å designe et kurs spesifikt basert på tilbakemeldingene dine på spørsmålene våre, er dette kurset den mest effektive opplæringen som er tilgjengelig.

Innhold:
I tillegg til å fylle ut eventuelle hull i FSE-kompetansen, må noen sentrale områder gjentas hvert år. Til slutt må du utføre en sluttvurdering. Du vil bli testet i alle fag som omfattes av FSE-forskriften. Hvis poengsummen din er mindre enn 70%, kan du også ta hele kurset ved å klikke pil tilbake. Kurset blir tilpasset din kompetanse, basert på avgitte svar på en rekke spørsmål. Quick qualify er en effektiv læremetodikk.

Vi måler din kunnskap innen hvert tema, og basert på dine svar syr vi sammen ditt kurs. Om du ønsker å se hele kapitlet trykker du bare på tilbake-pil-tasten, og hele innholdet vises. Enkelte temaer skal repeteres hvert år, og vil alltid vises. I slutt-testen vil du få spørsmål fra hele forskriften, også de delene du hoppet over. Treningen skal gjentas hvert år.

Regelverk:
• FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Læringsmål:
• Forstå hvilke krav som stilles til de som skal arbeide i eller ved elektriske anlegg, lav- og høyspenning
• Gjennomgang av spesifikke krav som stilles i FSE
• Kjenne til hvilke myndighetsorganer som bestemmer offshore
• Rutiner for avmerking og avgrensing av områder, også særskilt for høyspenning
• Krav til organisering av arbeidet og kompetansekrav
• Sikkerhetsfilosofi
• Statistikk og eksempler på ulykker relatert til elektrisk arbeid
• Skal ha forståelse for de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking;
• Forstå risikoene relatert til redning i levende anlegg
• Forstå viktigheten av å rapportere ulykker og nesten-ulykker
• Førstehjelp ved ulykker
• Varslingsrutiner ved ulykker
• Førstehjelp, praktisk tilnærmet forståelse. Lavspenning og særlige sikkerhetstiltak ved høyspenning

Bestille e-læringskurs:
For bestilling av nettkurs / e-læringskurs, send oss en e-post med navn, adresse, e-post og ønsket kurs. Vi booker deg inn så snart som mulig og du vil da få en e-post med link og koder for å starte kurset.

Målgruppe for kurset:
Alle som arbeider på, eller planlegger arbeid på, elektriske anlegg

Kursspråk:
• Kurset holdes på norsk og engelsk