FG-900 installasjon av automatiske slokkesystemer Sprinkler onlinKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 18.900
Neste kurs: 23.08.2021 | Vis alle kursdatoer

Kiwa tilbyr nå sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystmer (sprinker) i henhold til nye FG-krav (FG-900) online.

Innhold:
Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i nye FG-regler for automatiske slokkesystemer - (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og at en kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak. Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis samt bestått eksamen i henhold til disse regler. Kiwa er samarbeidspartner og vil tilby nødvendig opplæring som dekker kravene i FG-900.

Agenda:
• Lover og forskrifter
• Brannfysikk
• Risikovurdering
• Bruk av databasen ESS
• Hensikt og virkemåter
• Kapasitetsmåling
• Krav til utstyr - plassering - anleggstyper
• Ventiltyper
• Dokumentasjon
• Vedlikehold

De ulike sertifikatklassene:
Trinn 1 - Installasjon
Trinn 2 - Prosjektering
Trinn 1 + 2 - Kontroll: Må i tillegg ha eksamen fra kurset FG-900 Prosjektering av automatiske slokkeanlegg.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i FG-900 installasjon av automatiske slokkesystemer - Sprinkler

Eksamen / sertifisering:
4 timer eksamen