Excel grunnleggendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 5.100

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Excel. Deltakerne vil lære å benytte de grunnleggende teknikkene i Excel for å kunne lage kalkyler, budsjetter, lister og utføre enkle beregninger.

Målsettingen er at deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Excel som regneark etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære å produsere enkle budsjetter, kalkyler, beregninger, analyser og fremstilling av diagrammer. Deltakeren vil også få kjennskap til grunnprinsippene i bruk av lister.


Kursinnhold:

Bli kjent med Excel:
• av programvinduet, åpne og lagre dokumenter, mm.

Formler:
• Lage formler for ulike beregninger

Funksjoner:
• Bruke ulike funksjoner for spesielle beregninger

Redigere regneark:
• Merketeknikker, slette og sette inn rader/kolonner mm.

Cellereferanser:
• Lære å bruke ulike cellereferanser for effektiv jobbing

Formatering:
• Legge inn linjer, rammer, farger osv i regnearket

Grafisk presentasjon:
• Lage diagrammer

Utskrift:
• Utskriftsoppsett i Excel 2007

Lister:
• Hva er en liste?, hvordan bruke lister. Analysere data i en liste.

Hjelpemuligheter:
• Hvordan bruke hjelpefunksjoner effektivt


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Deltakerne bør ha kjennskap til bruk av Windows og Windows-programmer. Dersom man er ukjent med bruk av PC eller Windows-programmer kan man først gå på PC-intro kurs.

Kursmateriell

Dokumentasjon: Kom igang med Excel, fra DataPower