Ex vedlikehold oppdatering - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.800
Neste kurs: 08.12.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr webinarkurs, Ex vedlikehold oppdatering. Du som jobber med vedlikehold av elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Myndighetene setter som krav at man er oppdatert på den faglige utviklingen innenfor de fagområder man utfører arbeid. I dette kurset får deltakeren oppdatert sine teoretiske kunnskaper om inspeksjon og vedlikehold av elektrisk utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at arbeidet kan utføres på en sikker og fagmessig måte i henhold til dagens krav.

Målsetning:
Etter gjennomført opplæring skal deltakeren ha fått oppdatert sine teoretiske kunnskaper om krav til inspeksjon og vedlikehold av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Kurset gir en generell repetisjon av vesentlige emner fra den grunnleggende opplæringen, og en gjennomgang av faglige endringer som er gjennomført innen fagområdet de siste år. Deltakeren skal også kjenne til hvilke forskrifter og standarder som gjelder for inspeksjons- og vedlikeholdsaktiviteter i eksplosjonsfarlige områder, og de seneste endringer i disse.

Kurset inneholder disse emnene:
• Ex inspeksjon og vedlikehold - EN 60079-17
• Ex vedlikehold begrensninger - EN 60079-19
• Korrosjon og andre skader på Ex utstyr
• Exd og krav til flammespalter - EN 60079-1
• Gjeldende og tidligere forskrifter og normer
• Endringer i forskrifts- og normkrav

Kompetanse:
Det forutsettes at du tidligere har gjennomført omfattende opplæring i Ex vedlikehold, og det anbefales at det er maks 5 år siden slik opplæring eller oppdateringskurs ble gjennomført sist. Det forutsettes også at du har oppdatert grunnleggende Ex kunnskap, og det anbefales derfor at man gjennomfører Ex grunnleggende opplæring i kombinasjon med dette kurset.

Regelverk:
I henhold til Norsk Olje og Gass (059) og IFEAs pensumliste bør kurset oppdateres minst hvert 5 år.

Målgruppe for kurset:
Elektro- og automasjons- og annet personell som arbeider med inspeksjon og vedlikehold av elektrisk utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og trenger oppdatering av sin kompetanse i henhold til dagens krav.

Forkunnskaper:
• Det forutsettes at du tidligere har gjennomført omfattende opplæring i Ex vedlikehold, og det anbefales at det er maks 5 år siden slik opplæring eller oppdateringskurs ble gjennomført sist. Det forutsettes også at du har oppdatert grunnleggende Ex kunnskap, og det anbefales derfor at man gjennomfører Ex grunnleggende opplæring i kombinasjon med dette kurset.