Ex grunnleggende oppdatering - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.800

Vi tilbyr webinarkurs, Ex grunnleggende oppdatering. Du som jobber med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Myndighetene setter som krav at man er oppdatert på den faglige utviklingen innenfor de fagområder man utfører arbeid. I dette kurset får deltakeren oppdatert sine teoretiske kunnskaper om Ex utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at arbeidet med slike anlegg kan utføres på en sikker og fagmessig måte i henhold til dagens krav.

Målsetning:
Etter gjennomført opplæring skal deltakeren ha fått oppdatert sine teoretiske kunnskaper om krav til elektrisk utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Kurset gir en generell repetisjon av vesentlige emner fra den grunnleggende opplæringen, og en gjennomgang av faglige endringer som er gjennomført innen fagområdet de siste år. Deltakeren skal også kjenne til hvilke forskrifter og standarder som gjelder for elektrisk utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og de seneste endringer i disse.

Kurset inneholder disse emnene:
• Ex filosofi
• Ex beskyttelsestyper
• Ex merking - ATEX og IEC/CENELEC
• Ex installasjonskrav - EN 60079-14 (NEK420), IEC 61892-7 og NORSOK
• Gjeldende forskrifter og normer
• Endringer i forskrifts- og normkrav

Kompetanse:
Det forutsettes at du tidligere har gjennomført omfattende opplæring i Ex grunnleggende, og det anbefales at det er maks 5 år siden slik opplæring eller oppdateringskurs ble gjennomført sist.

Regelverk:
I henhold til Norsk Olje og Gass (059) og IFEAs pensumliste bør kurset oppdateres minst hvert 5 år.

Målgruppe for kurset

Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i, eller prosjekterer elektriske anlegg for bruk i, eksplosjonsfarlige områder, og trenger oppdatering av sin kompetanse i henhold til dagens krav.

Forkunnskaper:
• Det forutsettes at du tidligere har gjennomført omfattende opplæring i Ex grunnleggende, og det anbefales at det er maks 5 år siden slik opplæring eller oppdateringskurs ble gjennomført sist.