Evakueringsansvarlig (etasjevakt) - webinarKursarrangør: Norsk brannvernforening
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00-16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 3.100

Vi tilbyr kurs i evakueringsansvarlig (etasjevakt). Kurset passer for deg som enten er ansvarlig for evakuering av et bygg eller har en rolle med å hjelpe til under en evakuering. Dette kurset gir kursbevis for Evakueringsansvarlig CFPA-E.

Kursinnhold
• Regelverk og krav til brannvern
• Evakueringsteknikker og systemer
• Brannutvikling
• Branninstruks og rutiner
• Organisatoriske og tekniske tiltak
• Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
• Brannalarmsystemer og rømningsveier

Målsetting
Deltagerne skal ha forståelse av og evner til å instruere andre i evakuering av personell, besøkende, i bygninger med høyt antall personell og eller besøkende. Deltagerne skal kunne håndtere spesifikke evakueringsproblemer som kan oppstå i byggverk.

Ved å gjennomføre kurset skal deltageren:
• Kjenne til og ha kunnskap om evakueringsteknikker for effektiv evakuering av mennesker ut av et byggverk.
• Kunne gi andre mennesker instruksjoner om evakueringsteknikker i en rekke situasjoner, inkludert horisontal evakuering i større bygg.
• Kunne gjennomføre en evakuering av en bygning eller en praksisevakuering (brannøvelse) av en bygning.
• Kunne vurdere hvilke rømningsveier og rømningsmetode som er beste alternativ

Hvem passer kurset for?
Dette kurset er for Evakueringsansvarlige, etasjevakter, brannvernledere, brannansvarlige, områdeansvarlige (De som er ansvarlige for å hjelpe til med evakuering av personale og besøkende fra en bygning)