Etablering av rutiner internt og mot kunde - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 850

Vi tilbyr kurs om etablering av rutiner internt og mot kunde som nettkurs. Kursets formål er å gi medarbeider og / eller nyansatt en innføring i rutinebygging på ulike typer oppdrag.

Vi tar for oss teknisk rigging, tilretteleggingen fra start, ser på opplæring og arbeidsdeling - hvem skal gjøre hva - regnskapsfører eller kunden selv.

Vi går også igjennom de grunnleggende kravene til interne rutiner på de ulike typer oppdrag som legger grunnlag for selve oppdragsutførelsen.

Innhold
• Teknisk rigging av oppdrag
• Arbeidsdeling og opplæring
• Faktureringsoppdrag
• Lønnsoppdrag
• Bokføringsoppdrag
• Årsoppgjørsoppdrag

Gjennomføring
Streamet forelesning - nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot deg som er ny i regnskapsbransjen og mot deg som kommer som nyansatt i regnskapsbedrift.